لیست پخش ویدیوهای تسکو

برند تسکو در الکامپ

گزارش ویدئویی اهورا نیازی در الکامپ

مصاحبه آقای مهندس جمال جعفری در الکامپ

نظرات علی و ایمان در خصوص کیفیت تسکوگیم

بررسی ماوس گیمینگ با محسن ایزی GM2035

نظرات گیمرها و بازدیدکنندگان از غرفه تسکو و تسکوگیم

تبلیغات تلویزیونی تسکو

هولدر موبایل تسکو مدل THL 1217

برند تسکو در الکامپ
01:53
گزارش ویدئویی اهورا نیازی در الکامپ
00:24
مصاحبه آقای مهندس جمال جعفری در الکامپ
09:47
نظرات علی و ایمان در خصوص کیفیت تسکوگیم
01:11
بررسی ماوس گیمینگ با محسن ایزی GM2035
00:40
نظرات گیمرها و بازدیدکنندگان از غرفه تسکو و تسکوگیم
01:24
تبلیغات تلویزیونی تسکو
00:32
هولدر موبایل تسکو مدل THL 1217
00:39