شرایط شرکت در قرعه کشی

  • خرید یک یا چند محصول (هر خرید یک شانس قرعه کشی)

  • فعال سازی کد گارانتی محصول از 20 آبان تا 15 دی 1401

  • منتظر قرعه کشی بزرگ تسکو با جایزه: اسکناس به طول زمین فوتبال و
    22 + 20 
    جایزه جذاب دیگر باشید ...

جایزه

نفر اول

اسکناس 50 هزار تومانی به اندازه طول زمین فوتبال

از 20آبان تا 15 دی با خرید محصولات تسکو برنده خوش شانس قرعه کشی باش

/* AMIR HOSSEIN NAZERI=>CODESOWNER */